Vår hållbarhetspolicy

Denna policy utgör grunden för vårt hållbarhetsarbete och vårt förhållningssätt för att vi ska nå vårt mål

Forsknäckarna ska vara en aktör för en hållbar turistisk utveckling i Västerbotten. Vi ska utveckla vår verksamhets och miljötänk

BIDRA TILL EN HÅLLBAR TURISTISK UTVECKLING I VÄSTERBOTTEN

Vi vill uppmuntra samarbetspartner och leverantörer att jobba med hållbarhet.
Vi lyfter i vår marknadsföring hållbara lokala produkter som gynnar lokalsamhället.
Våra upplevelser sker med hög säkerhet och risker har analyserats för att minimera olyckor, men vi ska också vara förberedda om olyckan skulle vara framme.

I vår verksamhet tas hänsyn till ursprungs- och lokalbefolkningens intressen och kultur. Vi vill bidra till att våra besökare tar del av vårt lokala kultur- och natur arv och att det sker med hänsyn till lokalbefolkning och natur.

Även miljö- och klimatfrågor är väsentliga för vår verksamhet och vi har varit och är del av olika projekt inom miljö och klimat. Vi strävar hela tiden efter att bli mer miljövänliga och varje år går vi igenom vår interna miljöplan för att se om vi följer den och stämmer av om vi behöver göra mer. Alla medarbetare är delaktiga och betydelsefulla i vårt miljöarbete.