Boknings och avbokningsregler hos oss på Forsknäckarna

De flesta av våra turer kan Ni boka online direkt.

Alla priser på hemsidan är inklusive moms

När du bokar betalar du 100% av priset för turen.

Vid avbokning från 3 dagar före bokad tur erläggs du att betala 100 % av bokningens totala pris. kunden har 14 dagars ångerrätt i enlighet med distansavtal*. Alla avbokningar ska göras via email.

Varje enskild deltagare måste teckna sin egen reseförsäkring och avbeställningsskydd
Kontrollera med ditt försäkringsbolag exakt vad som ingår och om det finns några undantag för Covid-19. Du ansvarar själv för att se till att du har en rese-, sjuk- och avbeställningsförsäkring. Kolla upp detta med ditt försäkringsbolag.

Extremt vattenläge, eldsvåda eller andra omständigheter utanför Forsknäckarnas kontroll som inte Forsknäckarna skäligen kunnat förvänta sig när bokningen skedde berättigar Forsknäckarna att häva avtalet utan att avge skadestånd i någon form. Inte heller kan Forsknäckarna hållas skyldiga till ev strejker.

Varje enskild deltagare måste respektera regler och säkerhetsrutiner och vara nykter vid aktiviteter. Om någon deltagare bryter mot de generella reglerna och det händer en olycka har vi rätt att ta ut en avgift för att täcka kostnaderna.

Man måste kunna svenska eller bra engelska för att kunna delta.
Om vi måste avboka turen av någon anledning återbetalas hela summan inklusive bokningsavgiften.

Alla avbokningar ska göras via email.

Varje enskild deltagare måste teckna sin egen reseförsäkring och avbeställningsskydd
Kontrollera med ditt försäkringsbolag exakt vad som ingår och om det finns några undantag för Covid-19. Du ansvarar själv för att se till att du har en rese-, sjuk- och avbeställningsförsäkring. Kolla upp detta med ditt försäkringsbolag.